Inside Mount Lu

Inside Mount Lu is an interactive sound installation. A space where people have to navigate based on auditive sensations only. Their sight is taken away. It's a huge project that involves 8 complex interactive nodes with all kinds of electronics, and a piece of software that manages the communication and sound generation for the nodes.

Amersfoort

It's a cooperation with the composer Johannes Westendorp. The project is coproduced with Muzieklab Brabant and stichting Plume and supported by STEIM Amsterdam.

Presentations 2013:

March 2, MIM Brussel Belgium
March 24 Sunday, What's Next , Brussel Belgium

Presentations 2011:

12-13 November, November Music 2011. Site 2011
14-21 September, ISEA 2011 Istanbul
26-28 August, Spoffin Amersfoort
11-12 June, Intro In Situ - Kasteel Lichtenberg, Sint Pietersberg, pictures
20-21 Mai, XL Kunstmanifestatie Dronten

Look at the trailer:

The next part continues partly in Dutch partly in English...

I don`t know what Mount Lu looks like
From where I am, inside.
(Su Shi, 1084)

Ik bevind me in een donkere, onbekende ruimte. Het is stil. Door de matgeslepen glazen van de bril die ik draag onderscheid ik nauwelijks vormen een enkel diffuus licht in de verte. Er lijkt een zacht zuchten van links achter te komen, mijn eigen ademhaling misschien? De constructie die mij ondersteunt lijkt mobiel te zijn. Met enig duwen kan ik een stap maken en de constructie rolt mee. Een zacht zoemen. Ik blijf stilstaan het zoemen sterft uit. Mijn rechterhand ligt om een greep, de linkerhand voelt een soort drukknop. Ik doe nog een stap het zoemen keert terug en veel luider nu; de geluidsbron zit vlak boven mij. Is het omdat ik de greep indruk? Voordat ik het kan uitproberen hoor ik het plots vlak voor mij, maar net iets anders, iets hoger misschien. Dat was ik niet, dat was iemand anders. Ik aarzel, draai weg om een botsing te voorkomen. De ander blijkt hetzelfde te doen het licht wordt zwakker, de zoemklanken klinken gelijktijdig, verwijderen van elkaar en geven een zweving die steeds groter wordt totdat ze opgaan in een trage nauwelijks hoorbare geluidsgolf die beweegt tussen mij en een verafgelegen punt in de ruimte. Ik kan kiezen: op zoek naar dat punt, naar mijn tegenspeler, een nieuwe richting, of blijven staan. Luisteren naar wat gaat komen...
?
?
Research @ STEIM AMsterdam:
Research at STEIM

?

[ENGLISH]
"Inside Mount Lu" is a sound-art project. In each performance about 8 participants are actively involved in an interplay of sound, music and movement. These participants navigate through a large, almost empty room. Their vision is limited by frosted glasses, their hearing is a guideline for their relocation. The movements of the participants in space and their interaction with each other are transformed into sound. The sound environment that is created can be seen as a collective musical composition which at the same time, offers functional information about the space and the individual positions.
The participants, listener and performer at the same time, are navigating in a frame on wheels. This frame, called a Node, carries sensors, a computer and an interactive sound source. Each individual decision affects the sound environment and the possibilities of other players.
The software provides a basic compositional structure and a sound-potential that allows the players to explore the space both physically and musically. The Nodes are connected through a wireless network, and triggers and can be exchanged.
After about 16 minutes the sum of all decisions made leads to a particular end. After that a new group of eight players take their turn.

Inside Mount Lu is a project of Pieter Verhees and Johannes Westendorp

?
[NL]
"Inside Mount Lu" is een klankkunst project waarin per voorstelling ca 8 deelnemers actief betrokken worden in een spel van klank, muziek en beweging. Deze deelnemers navigeren door een grote, nagenoeg lege ruimte. Hun zicht is beperkt door een matglazen bril, hun gehoor is leidraad voor hun verplaatsing. De bewegingen van de deelnemers en hun interactie met de ruimte en elkaar, worden omgezet in klank. De klankwereld die zo ontstaat kan gezien worden als een gezamenlijke compositie die tegelijkertijd ook functionele informatie geeft over de ruimte en de individuele posities.
De deelnemers, die zowel het publiek als de uitvoerder zijn, verplaatsten zich lopend in een frame op wieltjes. Dit frame draagt sensoren, een computer en een interactieve geluidsbron genaamd Node. [zie afbeeldingen in de bijlage]. Iedere individuele beslissing heeft invloed op de klankwereld en de mogelijkheden van andere spelers.
In de sofware is een basisstructuur en een klankpotentieel vastgelegd wat de spelers de mogelijkheid geeft muzikale vormen fysiek en auditief te exporeren. Iedere Node is voorzien van een knop en een hendel waarmee gedurende de tocht ingrepen in de klankwereld kunnen worden gedaan. Via een draadloos netwerk zijn de Nodes onderling verbonden en kunnen signalen en triggers uitgewisseld worden.
Na ca 20 min. leidt de som van alle gemaakte beslissingen tot een bepaald einde. Daarna is een nieuwe groep van acht spelers aan de beurt.
Inside Mount Lu is een project van Pieter Verhees en Johannes Westendorp
?
?
Een coproductie van Stichting Plume en Productiehuis Muzieklab Brabant, in samenwerking met STEIM, Digitale Werkplaats `s-Hertogenbosch (CBK) en de Universiteit van Amsterdam.


Inside Mount Lu wordt mogelijk gemaakt door:
NFPK, Productiehuis Muzieklab Brabant, BKKC, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, VSBfonds, Gemeente `s-Hertogenbosch, Digitale Werkplaats ’s-Hertogenbosch (CBK)
?
Navigating, guided by ears.
?

Inside Mount Lu

?

Specially developed position sensors enable us to monitor the positions in space of every node. Analyzing this data reveals the interaction of the participants. Based on this information the software of each node synthesizes its sounds. In this way the interaction is translated in a sonic feedback. In the picture below you can see the movements of four individual nodes during two sessions of 16 minutes.

The software is written in MaxMSP Jitter

Visualization of the paths of 4 individual Nodes during a sessions of 16 minutes (click for closer detail):

Analyses of paths per session

?

Full setup Pand 18? 's-Hertogenbosch - 8 Nodes

Full-setup 8 nodes
Copyright © 2024 site Pieter Verhees. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.